TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA


Home Aktuality Hala Kontakty Sídlo Dokumenty

Základní info o stavbě haly

15.2.2008


TJ měla realizovat stavbu haly po výstavbě jejího sociálního zázemí, které bylo dokončeno v roce 1987. S výstavbou se však nepokračovalo a následná změna společenských podmínek umožnila pokračovat ve stavbě až v roce 2004 první etapou, v roce 2005 druhou a 2006 třetí.

Stavba byla rozdělena do tří etap takto:

 

1. V této etapě proběhlo územní řízení a bylo postaveno "Ocelové zastřešení hřiště". Jedná se o ocelovou konstrukci na vrtaných pilonech, která tvoří celý nosný základ haly. 

 

2. Došlo k "Opláštění ocelové konstrukce", což znamená vybudování základů, postavení zdí, z přidělených prostředků se podařilo tři stěny uvnitř omítnout a zvenku kompletně zateplit a opatřit finální omítkou, jedna stěna na omítku a zateplení čekala do roku 2006. Součástí této etapy byla ocelová konstrukce tribuny.

 

3. Uskutečnila se v roce 2006 "Dokončení dostavby haly" - znamená omítku a zateplení západní stěny, zateplení střechy, opláštění a dokončení tribuny, vzduchotechnika, elektroinstalace, ozvučení, protihluková opatření, napojení na stávající objekt a nakonec roštová palubová podlaha. Vše bylo dokončeno kolaudací 28.12.2006. Následně v lednu 2007 probíhaly testy klimatizace, úklid a nezbytné opravy šaten a sociálních zařízení.  

 

Stavba haly se uskutečnila z prostředků těchto subjektů: Česká republika (MŠMT a MF) přispěla rozhodující měrou, dále Statutární město České Budějovice, Krajský úřad Jihočeského kraje a TJ Lokomotiva, která zajistila spoustu reklam a sponzorských podpor na spolufinanncování stavby.

Výbor TJ vlastními silami vedl celé tři roky stavbu a to zcela bez finančních nároků. Koncem roku 2007 proběhla komplexní kontrola výstavby NKÚ a nebyly shledány žádné závady stavby a jejího financování.

  

Foto po dokončení 1. etapy

 

 

Foto 2. etapa

 

Foto po dokončení.