TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA


Home Aktuality Hala Kontakty Sídlo Dokumenty

Sdělení VV k provozu haly a dalších sportovišť

21.5.2021


VV TJ Lokomotiva sděluje, že od 24. 5. 2021 se obnovuje provoz ve sportovní hale. Počet sportovců je 30 a bez roušek.
Platí omezení šaten. Činnost obnovuje oddíl házené - trénování, dle pokynů trenérů házené.

Sport pro všechny - základní gymnastika nebude cvičit v ZŠ Pohůrecká 16, 
ale na hale Loko, a to pondělky a středy od 17.00 - 19.00.

Karel Vondruš
předseda TJ