TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA


Home Aktuality Hala Kontakty Sídlo Dokumenty

Informace o podpoře mládeže z Magistrátu města Č. Budějovice

31.5.2023


TJ Lokomotiva má dlouhodobě jako hlavní prioritu práci s mládeží. V této oblasti je hlavním donátorem pomocí dotačních programů Magistrát města České Budějovice. Již několik let významně přispívá v rámci těchto programů (opatření):

1. Na činnost mládeže (hlavní dotační program).

2. Na významné turnaje mládeže kopané a házené (každoročně minimálně dva).

3. Na rekonstrukce sportovního majetku, kde každoročně postupně opravujeme naše základní prostředky. 

4. V roce 2017 příspěvek na nákup airtracku pro odbor SPV = základní gymnastika.

5. V roce 2018 příspěvek na nákup travní sekačky (traktůrku) na sekání travnatého hřiště kopané. 

6. V roce 2018 mimořádná dotace na podporu II. ligy házené žen. 

7. V roce 2018 příspěvek na turnaj školní mládeže v házené 4+1 

8. V roce 2019 na činnost mládeže v rámci OP1 

9. V roce 2020 na činnost mládeže v rámci OP1 

10. V roce 2021 na činnost mládeže v rámci OP1

11. V roce 2022 na činnost mládeže v rámci OP1 s navýšením o mimořádnou dotaci

12. V roce 2023 příspěvek na nákup travní sekačky (traktůrku) na sekání travnatého hřiště kopané. 

13. V roce 2023 na činnost mládeže v rámci OP1

Tyto Projekty byly/jsou spolufinancovány Statutárním městem České Budějovice.

Za pomoc velice děkujeme a troufáme si říci, že bez podpory města bychom provoz zařízení a tím sportování jen těžko zajišťovali.

 

TJ Lokomotiva má majetek v účetní hodnotě 43 mil. Kč a roční obrat cca 5,5 mil Kč.

Členskou základnu tvoří cca 1000 členů a vždy máme přes 50% podíl mládeže,

která pravidelně sportuje. Naopak u dospělých je vysoký podíl trenérů a cvičitelů,

část jsou aktivní sportovci a poslední díl tvoří přispívající členové.

Mládež využívá (spotřebovává) kolem 80-85% kapacity našich zařízení.

Na činnost samozřejmě významně členskými příspěvky přispívají samotní členové

a u mládeže jejich rodiče.