TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA


Home Aktuality Hala Kontakty Sídlo Dokumenty

Představení TJ

24.4.2006


        TJ Lokomotiva má celkem 5 oddílů a jeden odbor. Jsou to oddíly fotbalu, házené, kuželek, nohejbalu, volejbalu a odbor Sport pro všechny. Podle evidence členské základny má TJ k 31. 12. 2013 celkem 928 členů, z toho 500 mládeže. 

        TJ pro sportování členů používá dva areály, hlavní je v Suchém Vrbném, kde je travnaté fotbalové hřiště, dva antukové kurty, kabiny fotbalu, kuželna se čtyřdráhou, budova zázemí haly, kde sídlí oddíl házené a místo dvou venkovních asfaltových hřišť na házenou stojí nová všesportovní hala, vedle které by v budoucnu mělo být ještě venkovní hřiště na házenou.

        Druhý areál je u Malého jezu ve čtvrti města Havlíčkova kolonie. V tomto areálu je patrová budova se zázemím pro oddíl volejbalu a 4 antukové kurty. Tento areál byl v roce 2002 kompletně zaplaven, protože leží několik metrů od pravého břehu Malše.

        

        TJ řídí 8 členný výkonný výbor a tříčlenná kontrolní komise (seznam v kontaktech). Hlavním dokumentem jsou stanovy (viz dokumenty), které byly registrovány v roce 1990 a dále měněny na konferenci TJ v roce 2005. V roce 2014 se konalo Shromáždění delegátů, které přijalo nové stanovy, které

splňují požadavky občanského zákoníku. Od 1. 1. 2014 jsme tedy spolek a od 9. 12. 2014 jsme do názvu přidali zkratku „z. s.". 

 

        Oddíly se zaměřují na výkonnostní sport. Stupeň soutěží a činnost si prohlédněte podle jednotlivých oddílů.

Dlouhodobě hlavní prioritou je práce s mládeží.